„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”

 

(Statut KSM, par. 13)

 

 

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - GOTÓW!

 

KSM jest wspólnotą zrzeszającą młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Dzięki organizowaniu licznych akcji sportowych, kulturalnych i religijnych KSM-owicz zdobywa umiejętności pracy w zespole oraz odwagę do działania. Poprzez liczne kursy, praktyki i szkolenia młody człowiek staje się dobrze przygotowany do pracy w oddziale, a później w życiu zawodowym. KSM poprzez radosną pracę dla drugiego człowieka oraz wypoczynek i rozrywkę łączy przyjemne z pożytecznym. KSM to także najlepszy sposób na to, aby znaleźć swoje miejsce w grupie rówieśników, w szkole, bądź w parafii.