Modlitwa KSM-owicza

 

Ojcze wszechmogący i miłosierny Boże, * przez Twego Syna Jezusa Chrystusa *

prosimy Cię, obdarz nas Duchem Prawdy, * Miłości i mocy. *

Spraw, abyśmy byli wierni Ewangelii, * Krzyżowi, wierze naszych ojców *

i ideałom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.*

Niech Duch Święty Pocieszyciel * wzbudza w nas gorliwość apostolską, *

abyśmy z pokorą i odwagą * budowali Królestwo Chrystusowe w sobie, *

w rodzinach i otoczeniu * oraz byśmy w życiu społecznym *

szerzyli cywilizację miłości. * Niech nas wspomaga orędownictwo

i przykład * Matki Najświętszej Królowej Polski, *

świętego Stanisława Kostki * i błogosławionej Karoliny Kózkówny. *

Na Twoją miłość, wezwanie i Twoje posłanie * odpowiadamy: Gotów!