Każdy młody człowiek, który pragnie związać swoją drogę życia i wiary w Boga poprzez przynależność do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, powinien poznać i stosować w działaniu dziesięć zasad. Dotyczą one każdego człowieka, ale KSM-owicz w ich przestrzeganiu powinien nieustannie wzrastać i świecić przykładem dla innych.

 

Dziesięć zasad KSM to pomoc w pracy nad sobą i ukazanie kierunków na drodze do pełnego rozwoju własnej osobowości i rozwoju wspólnot, w których żyjemy i działamy.

  •  I. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.
  •  II. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
  •  III. Kształcić swój umysł, swą wolę, swe serce.
  •  IV. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.
  •  V. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
  •  VI. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.
  •  VII. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.
  •  VIII. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.
  •  IX. Bądz gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.
  •  X. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.