Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie

ul. Klikowska 21
33-100 Tarnów

tel. +48 (14) 62-77-333

Klub Młodzieżowy "Opoka"