Kierownictwo naszego Oddziału:

 

  •  Prezes - Maciej Garmada  (kontakt: e-mail: maciekga@interia.eu)
  •  Zastępca Prezesa - Paweł Swoszowski
  •  Sekretarz - Kamil Sobota
  •  Zastępca Sekretarza - Agata Milaszkiewicz
  •  Skarbnik - Wiktoria Swoszowska
  •  Ks. Asystent - Ks. Rafał Łukasik