Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy naszej Parafii liczy ponad 20 osób. Jako stowarzyszenie bierzemy czynny udział w życiu parafialnym - podejmujemy wiele inicjatyw, również poza murami naszego kościoła. Regularna formacja odbywa się m.in. poprzez cotygodniowe spotkania, na których poruszane są sprawy wiary i tematy, które nas interesują. Podczas naszych spotkań czytamy i rozważamy Pismo Święte, prowadzimy dyskusje, oglądamy ciekawe i pouczające filmy. Nie brakuje również czasu na rozrywkę i wspólne rozmowy przy ciastku i herbacie.

Jak przystało na prawdziwych członków KSM-u bierzemy czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, imprezach młodzieżowych i wyjazdach, takich jak:

  •  Spotkanie Młodych w Lednicy
  •  Spotkanie Młodych w Dębowcu
  •  Piesza Pielgrzymka Tarnowska
  •  Europejskie Spotkanie Młodych Taize.

Organizujemy także wspólne wyjazdy we wakacje, ferie, weekendy, które są doskonałą formą integracji.

Jako członkowie KSM-u uczestniczymy także w Szkoleniach KSM-u oraz Młodzieżowej Szkole Animatora.

 

Nasz czynny udział w Parafii objawia się poprzez przygotowywanie liturgii Mszy Świętych, spotkań modlitewnych dla młodzieży, prowadzenie różnych nabożeństw, wystawianie sztuk teatralnych oraz pomoc w organizacji imprez Parafialnych.

 

Jako młodzież mamy do dyspozycji klub "Opoka", który znajduje się w dolnym kościele i w którym regularnie odbywają się nasze spotkania formacyjne (każdy piątek o 19:00)

 

Pragniemy, aby nasz Oddział poszerzał się o nowych członków, którzy w KSM-ie widzą szansę na pogłębienie własnej relacji z Bogiem, rozwój samego siebie, zaangażowanie w Parafii, zdrową i radosną rozrywkę, zawiązanie przyjaźni.

Jesteś w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej? Czekamy właśnie na Ciebie!

 

 
OGLĄDNIJ!! :)