Wybory Kierownictwa

2016-12-23 23:15

W dniu 23.12.2016 r. w czasie piątkowego spotkania formacyjnego miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla naszej wspólnoty - wybory nowego Kierownictwa! Przez najbliższe dwa lata "rządy" w naszym KSMie obejmować będą:

Prezes - Paweł Swoszowski
Z-ca Prezesa - Gabriel Skrzypek
Skarbnik - Marcin Zając
Sekretarz - Maciej Garmada
Z-ca Sekretarza - Agata Milaszkiewicz

Życzymy nowo wybranemu Kierownictwu, by Bóg nieustannie obdarzał ich potrzebną motywacją, siłą i pomysłami oraz zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej