Święto Patronalne KSM

2012-11-28 17:53

W Uroczystość Chrystusa Króla - 15.11.2012r. - które jest Świętem Patronalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 4 osoby z naszej Wspólnoty złożyły Przyrzeczenie, stając sie pełnoprawnymi członkami KSM.

Było to dla nas bardzo ważne wydarzenie, do którego przygotowywaliśmy się od pewnego czasu. Przyrzeczenie, które złożyliśmy w obecności bp Andrzeja Jeża ma dla nas podwójną wartość:

~ Osobistą - poprzez włączenie się w szeregi KSM chcemy jeszcze lepiej rozwijać własną relację z Bogiem. Wymawiając formułę przeczenia: "Przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobrze ludziom (...)" byliśmy świadomi tego, że poprzez swoje osobiste dążenie do świętości mamy także uświęcać innych - przez działanie, przykład i świadectwo życia.

~ Wspólnotową - złożenie przyrzeczenia, było najważniejszym krokiem na drodze zakładania Oddziału KSM przy naszej Parafii. Już teraz oficjalnie możemy wypełnić wszelkie formalności i zacząć działać, nie jako Młodzieżowa Grupa Apostolska - tylko Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

 

Pełni zapału i radosnej wiary zabieramy się do pracy!

GOTÓW!