GODŁO KSM-u

 

 

Godło Stowarzyszenia powstało z połączenia Orła Polskiego i Krzyża. Określa wyraźnie opowiedzenie się po stronie Ojczyzny i Kościoła.

Tłem godła jest kolor żółty (papieski) symbolizujący Kościół Katolicki. Kolory biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą, którą Stowarzyszenie obrało sobie za wzór do naśladowania i pomoc w pracy nad sobą.

 Bóg i Ojczyzna to najwyższe ideały, w imię których młodzi starają się zmieniać siebie i swoje otoczenie w oparciu o program Ewangelii, naukę Kościoła i wartości ojczyźniane. Stowarzyszenie świadomie i celowo usiłuje organizować różne dziedziny życia młodzieżowego tak w wymiarze prywatnym jak i społecznym; aby je przepajać Ewangelią. Organizacja jest dla członków KSM – u narzędziem i szkołą realizacji tych treści, które godło symbolizuje tj. gotowości służby Bogu i Ojczyźnie.

 

HYMN KSM-u

Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową !
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową.
Nie wydrze nam jej żaden wróg
Tak nam dopomóż Bóg ! (bis)
Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężym znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg ! (bis)
Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług
Tak nam dopomóż Bóg ! (bis)

 

(Śpiew na melodie "Roty")